logo
İletişim

Hakkımızda

Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.
Bu öğrencilerimizi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları)  kazanmış öğretmenler tarafından yetiştirilir.

Misyon

Öğretmenlerimiz genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapar, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslar arası yayın ortamlarında yayımlar ve sonuçların  toplum yararına kullanılması için çaba sarf eder.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunur, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanır.

Butik Okul

Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri destekler.
Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesi için çaba gösterir.
Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösterir.
Eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunur.

Birebir eğitim ve birebir ilginin en iyi şekilde sağlandığı “Butik Okul”

Tek okul

Öğrencilerimizindersane ve özel derse ihtiyacı olmayacaktır.

Öğrencilerimize cumartesi günleri ücretsiz akademik, sportif, ve sanatsal programlar uygulanacaktır.

Eğitim kadromuz özenle seçilir ve çok sık değişmez.

LGS Sınavlarına öğrenciler, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanır. Her hafta tarama sınavları, 15 günde bir deneme sınavı uygulanır.

Öğrencilerimizn sınav sonuçları ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Belirlenen eksiklikler grup veya birebir derslerle tamamlanır